logo

hydraulické klíny DARDA:

Popis technologie
  • technologie umožňující trhání, vylamování skalních bloků, kamenů, betonu apod., a to na základě působení funkce klínu.
Princip použití
  • do otvoru vyvrtaného ručními kladivy se vsune hydraulický válec a mezi rozpojované části se zasunuje hydraulický klín, který obě části odděluje od sebe.