logo

Injektáže konstrukcí:

popis technologie
  • Injektáž konstrukcí slouží ke zvýšení pevnosti a nepropustnosti materiálu a spár konstrukcí, zlepšuje tedy fyzikálně – mechanické vlastnosti konstrukce. Jedná se především o zaplnění různých dutin, kaveren a hnízd či o doplnění spojovacího materiálu ve sparách apod.
princip použití
  • Injektování je činnost, při které se do injektovaného prostředí vhání prostřednictvím vrtů injekční směs pod injekčním tlakem.
  • Injekční vrt slouží k dopravě směsi do injektovaného prostoru. Rastr injekčních vrtů je dán projektem.
  • Skladba injekční směsi se volí na základě injektovaného prostředí. Používají se suspenze, roztoky, malty.
  • Injekční tlak je dán typem konstrukce /kamenné, cihlové, betonové/ a je stanoven projektem.
fotky z provádění