logo

Ostatní výškové práce

Název zakázky Objednatel Kraj
Labe, oprava opevnění ř.km 835,60 - 837,25, Mělník Staňo Milan Středočeský
Retenční nádrže v areálu KNAUF Insulation HOSTAV Teplice s.r.o. Ústecký
Oprava opláštění části mostu surovinových pasů č. 303 a 313 na NPK – III. etapa Lovochemie, a.s. Ústecký
Lovosicko, protipovodňová ochrana Q100 NA Labi, pažení stavební jámy PSČ4 - stříkané betony AZ SANACE a.s. Ústecký
Sanace mostu přes vlečku v Ledvicích N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o. Ústecký
Vodní nádrž Želiv - injektáž tělesa hráze STADO CZ, s.r.o. Kraj Vysočina
Oprava mostu v km 62,413 trati Horní Cerekev - Tábor Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Jihočeský
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - statické zajištění schodiště AZ SANACE a.s. Ústecký
Thunská hrobní kaple Sv. Jana Nepomukého v Děčíně Statutární město Děčín Ústecký
Zámek Děčín - odstranění vegetace Statutární město Děčín Ústecký
Zabezpečení fasády Krajského soudu AZ SANACE a.s. Ústecký
Děčín - oprava 16 ks balkonů domu č.p. 459/42 a 462/44 Společenství vlastníků domu Ústecký
Oprava fasády vč. výměny oken Magistrátu města Děčín Tomáš Glos, IET Ústecký