logo

Zajištění svahu síťovinami:

popis technologie
  • Zajišťování svahů síťovinami slouží při ochraně pozemních komunikací, železničních tratí a veřejných nebo soukromých prostor před padáním kamení. Především v případě použití geosyntetických materiálů může také napomoci při uchycení vegetace.
princip použití
  • Síťovina /ocelová, geosyntetika/ je přikotvena ke svahu rastrem kolíků /ocelové kotvy, hřebíky/ a napnuta přes tyto kolíky lany, které jsou na síťovinu navázány.
fotky z provádění