logo

Silnice II/292 Háje nad Jizerou, zajištění skály


Objednatel:
  Liberecký kraj
  U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  zastoupené:
  Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o.
  Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Místo realizace:

  Háje nad Jizerou, Liberecký kraj

Termín realizace:

  08/2016 -

Stručný popis prací:

  - odstranění vegetace a kácení stromů horolezecky
  - odtěžování skalních bloků Darda klínem
  - zajištění skály vysokopevnostní ocelovou sítí vč. kotvení
  - podezdívka převisu
  - odvodnění komunikace pomocí betonových žlabovek

Fotogalerie

... připravujeme