logo

Sanace svahu nad objektem Střední školy stavební Teplice, OP Krupka - SO1 záchytný plot, SO2 železobetonová zeď


Objednatel:
  Minova Bohemia, s.r.o.
  Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava-Radvanice

Místo realizace:

  Krupka, Ústecký kraj

Termín realizace:

  05/2016 -

Stručný popis prací:

  - odstranění vegetace a kácení stromů horolezecky
  - čištění svahu horolezecky
  - odtěžování skalních bloků Darda klínem
  - kotvení samozávrtnými kotevními prvky
  - vybudování dynamické bariéry
  - železobetonová ochranná zeď

Fotogalerie