logo

Silnice III/26314 Dolní Prysk - zajištění nestabilní skupiny skalních bloků


Objednatel:
  Liberecký kraj
  U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  zastoupené:
  Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o.
  Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Místo realizace:

  Prysk, Liberecký kraj

Termín realizace:

  08/2016 -

Stručný popis prací:

  - - kácení stromů - realizace dočasného záchytného plotu
  - odtěžování skalních bloků Darda klínem
  - zajištění bloků vysokopevnostní ocelovou sítí vč. kotvení
  - kamenné rovnaniny

Fotogalerie