logo

Pod Skalou - zajištění svahu/skály na p. č. 901/1 Radobyčice


Objednatel:
  Statutární město Plzeň
  nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
  zastoupené:
  Správou veřejného statku města Plzeň
  Klatovská tř. 10-12, 301 26 Plzeň

Místo realizace:

  Radobyčice, Plzeňský kraj

Termín realizace:

  06/2016 -

Stručný popis prací:

  - odstranění vegetace a kácení stromů horolezecky
  - čištění svahu horolezecky
  - odtěžování skalních bloků Darda klínem
  - kotvení samozávrtnými kotevními prvky
  - zajištění svahu georohoží s vysokopevnostní ocelovou sítí
  - vyzdívky

Fotogalerie