logo

Obnova mostních propustků p.p.č. 770, 821, 124/1 v obci Stružnice


Objednatel:
    TRAIL Servis a.s.

Místo realizace:

    Stružnice, Liberecký kraj

Termín realizace:

    10/2016 -

Stručný popis prací:

    - demolice 3 stávajících propustků
    - realizace 3 nových propustků

Fotogalerie