logo

I/62 Děčín - Vilsnice - SO 210 Zárubní zdi v ulici Dělnická


Objednatel:
  AZ SANACE a.s.
  Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Místo realizace:

  Děčín, Ústecký kraj

Termín realizace:

  11/2016 -

Stručný popis prací:

  - demolice stávajících zdí
  - zemní práce
  - betonové základy
  - realizace nových zárubních zdí z kamene
  - realizace železobetonových říms

Fotogalerie