Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov, SO 10-05-01 Most km 0,653, SO 10-05-02 Most km 1,271

  • 07/2021 - 10/2021
  • traťový úsek Rumburk – Velký Šenov, Ústecký kraj
  • traťový úsek Rumburk – Velký Šenov, Ústecký kraj

Předmětem díla byla realizace výplňové cementové injektáže kamenných konstrukcí mostů. Práce zahrnovali provedení vrtů pro injektáž a nízkotlakou cementovou injektáž včetně provedení vstupních a kontrolních  vodních tlakových zkoušek.