Kontakt

Adresa společnosti

Sídlo

Plynárenská 225/11
400 10 Ústí nad Labem

Provozovna

Prokopa Holého 113/20
405 02 Děčín IV - Podmokly

Registrace

C 23107 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO: 272 96 148

DIČ: CZ27296148

Kontaktní osoby

Václav Šavr

ředitel společnosti

+420 774 690 383

savr@vertico.cz

Ing. Pavel Martínek

obchodní ředitel

+420 774 690 385

martinek@vertico.cz

Kamil Petříček

výrobní ředitel

+420 774 690 384

petricek@vertico.cz

Datová schránka:
ID schránky: byt983t 

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 222394527/0300

Firemní e–mail:
vertico@vertico.cz