Rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klín

Děčín - Prostřední Žleb - sanace skalních výchozů

Objednatel

Statutární město Děčín

Místo realizace

Děčín, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Odtěžení skalních bloků pomocí technologie Darda klínu.