Rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klín

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín- státní hranice

Objednatel

AZ SANACE a.s.

Místo realizace

Děčín, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Odstranění nestabilních bloků technologií Darda klínu a kotvení skalních bloků ocelovými svorníky.