Sanace skal a svahů

Rekonstrukce silnice II/262 - Starý Šachov – Děčín, SO 210 - Soutěsky - sanace skalního masivu km 35,200 - 35,350

Objednatel

STRIX Chomutov, a.s.

Místo realizace

Starý Šachov, okres Děčín

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Sanace skalního masivu zahrnovala odstranění vegetace, kácení stromů, plošné očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků, lokální kotvení skalních bloků, podezdívky z kamene, zajištění svahu kotvenými vysokopevnostními ocelovými dvouzákrutovými sítěmi lokálně doplněnými o geosyntetikum a vybudování lehkého záchytného plotu v horní hraně.