Dynamické bariéry a záchytné ploty

Provádíme instalace dynamických bariér a záchytných plotů i v těch nejsložitějších geotechnických podmínkách.

Dynamické bariéry:
Jedná se o velmi sofistikovaný způsob ochrany proti skalnímu řícení, případně jako ochrany v zónách s možnými sesuvy. Používají se zejména v obydlených oblastech či jako liniová ochrana dopravních cest. Existuje široké spektrum systémů, které se dělí především podle míry schopnosti pohltit energii při dopadu impaktu (100 – 5000 kJ).

Záchytné ploty:
Jedná se o méně sofistikovaný způsob ochrany proti skalnímu řícení, který je určen pro zachytávání menších skalních úlomků. Záchytné ploty lze obecně rozdělit na „lehké“ a „těžké“ hlavně v závislosti na použitém typu nosných sloupků a výplňové sítě.