Rekonstrukce mostních objektů a opěrných zdí

Provádíme kompletní opravy zděných a betonových mostních objektů a opěrných zdí.

Realizujeme veškeré činnosti spojené s rekonstrukcí mostních objektů a zdí, se specializací na sanační práce.

V rámci sanací betonových konstrukcí provádíme následující technologické postupy:

 • předúprava betonu
 • předúprava výztuže
 • sanace výztuže
 • sanace betonu

V rámci sanací zděných konstrukcí provádíme následující technologické postupy:

 • spárování
 • injektování
 • přezdívání
 • plombování
 • spínání a stahování
 • tryskání
 • povrchovou ochranu