II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn - stabilizace skalních svahů

II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn - stabilizace skalních svahů
  • 09/2013 - 12/2014
  • Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, Královehradecký kraj
  • Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, Královehradecký kraj

Ve všech úsecích (SO 06 – 12) byla stabilizace skalních svahů řešena standardními metodami, tzn. vykácením stromů s vývratovým účinkem, odstraněním křovin, mechanickým odstraněním zvětralinové vrstvy,  odbouráním nestabilních prvků skalního masivu (skalních bloků, balvanů a kamenů), terénními úpravami vrcholové části skalního svahu do bezpečného sklonu a montáží kotvených ocelových záchytných sítí.

Na SO 08 Studené koleno bylo  technické řešení rozšířeno o montáž dynamických bariér a nadstavění stávající zárubní zdi o gabionovou zeď a plot.

V úseku 10 U Čisté vody byla navíc k uvedeným metodám zajištění řešena rekonstrukce a odvodnění stávající rozpadlé zárubní zdi v patě svahu nahrazením gabionovou zdí.

V úseku 11 Pod mlýnem byla realizována  stabilizace skalního svahu (kromě standardních metod) zpevněním masivu pod sloupem vedení ČEZ  9 horninovými kotvami.

V úseku 12 Velká strž je (kromě standardních stabilizačních metod) řešeno odvodnění stávající 4m vysoké zárubní zdi, a to v podobě zaštěrkovaného drénu za korunou zdi, drenážní perforace zdi a posílením odvodňovacího žlabu.