VERTICO, s.r.o.

Více

Společnost VERTICO, s.r.o. vznikla v roce 2006.

Hlavní činností společnosti jsou od jejího založení stavební práce v oblasti sanace skalních masivů a svahů. V této oblasti se opíráme o bohaté, dlouholeté zkušenosti z předchozí stavební činnosti.

V rámci problematiky sanace skalních masivů a svahů nabízíme komplexní řešení, od technické a konzultační činnosti, přes projekční a inženýrskou činnost až po samotnou realizaci.

O nás