Sanace skalního svahu - Děčín, Prostřední Žleb, ulice Pod Svahem

  • 04/2015 - 08/2015
  • Děčín, Ústecký kraj
  • Děčín, Ústecký kraj

Předmět díla zahrnoval realizaci dynamické bariéry v patě skalního svahu, a to bariéry typu TSV-2 000-ZD H4 o celkové délce 260 a výšce 3,5m (910m2), a provedení sanačního zásahu na skalních výchozech ve svahu formou instalace ocelových sítí, kotvení a podezdívek.