Zajištění nestabilního svahu v lokalitě Chlum

Zajištění nestabilního svahu v lokalitě Chlum
  • 04/2018 - 06/2018
  • k. ú. Chlum u Děčína, Ústecký kraj
  • k. ú. Chlum u Děčína, Ústecký kraj

Sanace skalního svahu zahrnovala odstranění stromů a křovin s následným očištěním skalních výchozů a odstraněním nestabilních izolovaných bloků. Následovalo provedení zemních prací, tj.  odstranění suti v patě svahu spolu s relikty nasucho zděné kamenné zídky a realizace opěrné zídky z gabionových košů v patě svahu. Samotná sanace svahu spočívala v zajištění části svahu kotvenou vysokopevnostní ocelovou sítí, realizaci dynamické bariéry (500 kJ, výška 3,0 m) a vybudování lehkého záchytného plotu.