Oprava mostních objektů v úseku Děčín - Prostřední Žleb - st. hranice SRN

Oprava mostních objektů v úseku Děčín - Prostřední Žleb - st. hranice SRN
  • 10/2019 - 02/2020
  • úsek Děčín - Prostřední Žleb - st. hranice SRN, Ústecký kraj
  • úsek Děčín - Prostřední Žleb - st. hranice SRN, Ústecký kraj

Předmětem díla byla realizace výplňové cementové injektáže kamenných konstrukcí. Práce zahrnovaly provedení vrtů pro injektáž a nízkotlaké cementové injektáže včetně provedení vstupních a kontrolních vodních tlakových zkoušek.