Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (dbag)

Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (dbag)
  • 07/2020 - 09/2020
  • SO 20-01 Železniční most v km 21,502
  • SO 20-01 Železniční most v km 21,502
Sanace svahových kuželů u opěry O2 byla realizována sanačním systémem tvořeným ocelovou sítí s vpletenými lany, zemními tyčovými kotevními prvky a lanovým systémem, který zajistil jejich stabilitu.