Adamov – Blansko, BC

Adamov – Blansko, BC
  • 03/2022 - 12/2022
  • žst. Adamov, Jihomoravský kraj
  • žst. Adamov, Jihomoravský kraj
Předmětem díla byla realizace sanace kamenné zárubní zdi, zahrnující přespárování kamenného zdiva včetně vysekání spár, úpravu dilatačních spár a provedení výplňové cementové injektáže. Práce zahrnovaly také provedení vstupních a kontrolních vodních tlakových zkoušek.