Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov

Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov
  • 05/2021 - 07/2021
  • ul. Teplická, Horní Oldřichov, Ústecký kraj
  • ul. Teplická, Horní Oldřichov, Ústecký kraj

Zajištění skalního svahu zahrnovalo odstranění náletové vegetace, odstranění starých konstrukcí, odtěžení části skalního svahu v místě budoucí ŽB zdi, dočasné zajištění havarijní části svahu nad plánovanou ŽB zdí pomocí kotvené ocelové sítě, realizaci nové železobetonové zdi včetně odvodnění rubu a oprava porušených spár na stávajících kamenných zdích.