Rekonstrukce mostních objektů a opěrných zdí

Oprava betonového mostu M-02 poškozeného povodní v srpnu 2010, k.ú. Velký Grunov, obec Brniště

Objednatel

Obec Brniště

Místo realizace

Brniště, Liberecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Rekonstrukce silničního mostů spočívající v provedení opravy hydroizolačního systému, výměně mostního svršku, vybavení mostu a opravě nosné konstrukce pomocí sanačních hmot.