Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, objekt SO 59-38-01 – Železniční most v ev. km 404,201

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, objekt SO 59-38-01 – Železniční most v ev. km 404,201
  • 04/2009 - 09/2009
  • Pavlovice, Plzeňský kraj
  • Pavlovice, Plzeňský kraj

Kompletní rekonstrukce kamenného mostu spočívající v otryskání, spárování a  injektáži stávajících kamenných opěr, kotvení čel, přezdění křídel a čel mostu a realizaci nových kamenných říms.