Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec

  • 04/2022 - 11/2022
  • traťový úsek Mladotice - Žatec, Ústecký kraj
  • traťový úsek Mladotice - Žatec, Ústecký kraj
Předmětem díla byla realizace sanace kamenných konstrukcí mostu zahrnující očištění a přespárování kamenného zdiva včetně vysekání spár, provedení výplňové cementové injektáže a stažení kleneb.
Injektážní práce zahrnovaly také provedení vstupních a kontrolních vodních tlakových zkoušek.