Havarijní odlehčení soustavy masivů (I., II. a III.) nad mezinárodní silnicí I/62

Havarijní odlehčení soustavy masivů (I., II. a III.) nad mezinárodní silnicí I/62
  • 02/2011 - 03/2011
  • Hřensko, Ústecký kraj
  • Hřensko, Ústecký kraj

Havarijní odlehčení soustavy masivů (I., II. a III.) v severní polovině staré lomové stěny nad mezinárodní silnicí I/62 odebráním části skalních masivů za účelem snížení bezprostředního nebezpečí okamžitého skalního řícení. Řízené odstranění bylo provedeno pomocí technologie Darda klínu.