Brno - Maloměřice St.6 - Adamov, BC. SO 04-19-50 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úpravy skalních svahů v km 166,360-166,800

Brno - Maloměřice St.6 - Adamov, BC. SO 04-19-50 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úpravy skalních svahů v km 166,360-166,800
  • 01/2022 - 12/2022
  • traťový úsek Brno hl.n. (mimo) – Česká Třebová (mimo), Jihomoravský kraj
  • traťový úsek Brno hl.n. (mimo) – Česká Třebová (mimo), Jihomoravský kraj
Předmět díla, sanační opatření, zahrnoval odstranění křovin a náletové zeleně, kácení vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů, plošné očištění skalního svahu a odbourání nestabilních skalních bloků, kotvení nestabilních skalních bloků, instalaci ocelových vysokopevnostních kotvených záchytných sítí a zhotovení ochranných plotů.