II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí

II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
  • 03/2021 - 06/2021
  • silnice II/210, křižovatka Anenské údolí, Karlovarský kraj
  • silnice II/210, křižovatka Anenské údolí, Karlovarský kraj

Sanace skalního svahu zahrnovala plošné očištění skalního svahu, lokální kotvení skalních bloků pomocí tyčových kotevních prvků, aplikaci systému MACARMOUR (vysokopevnostní šestiúhelníková dvouzákrutová ocelovou síť s vpleteným lany v příčném a podélném směru) včetně kotvení, aplikaci systému MACMAT RA (speciální vyztužený geomateriál vyrobený z třídimenzionální prostorové matrace, která je vsazena do pletiva tvořeného z ocelových šestihranných dvouzkrutových ok) včetně kotvení  a vybudování lehkého záchytného plotu.