II/252 Pomezní boudy rizikové úseky, úsek č. 1, 3, 7 - stabilizace skalních svahů

II/252 Pomezní boudy rizikové úseky, úsek č. 1, 3, 7 - stabilizace skalních svahů
  • 06/2019 - 11/2019
  • Pomezní boudy, Královéhradecký kraj
  • Pomezní boudy, Královéhradecký kraj

U všech úseků byla v první fázi odstraněna vegetace, pokáceny stromy s vývratovým účinkem, dále bylo provedeno plošné očištění skalního svahu a odtěženy nestabilní skalní bloky. 

Následovala realizace pro každý úsek specifického stěžejního sanačního opatření. 

Úsek č.1

Stěžejním sanačním opatřením bylo zajištění horní hrany výchozu kotvenou geokompozitní dvouzákrutovou sítí s výrobně vpletenými lany po 1 m. Proti působení vodní a mrazové eroze byly stávající kaverny a pukliny sanované zaplombováním.

 Úsek č. 3

U Úseku č. 3 bylo hlavním sanačním opatřením zajištění skalního svahu biopásy a vystavění kotvené gabionové zídky v patě svahu. Převisy a nestabilní bloky byly sanované pomocí kotvených podezdívek..

 Úsek č. 7

Na Úseku č. 7 bylo realizováno lokální kotvení vytipovaných skalních bloků a převisy a nestabilní bloky budou sanované pomocí kotvených podezdívek.

 Součástí prací na Úseku č. 7 byla také oprava železobetonové opěrné zdi.