II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží

II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží
  • 10/2018 - 12/2018
  • silnice II/252, Špindlerův Mlýn, Královéhradecký kraj
  • silnice II/252, Špindlerův Mlýn, Královéhradecký kraj
V průběhu stabilizace skalního svahu bylo provedeno vykácení vzrostlých stromů a odstranění křovin bránících provedení stabilizace. Dále byla mechanicky odstraněna zvětralina a byly odbourány nestabilní skalní prvky. Povrch skalní stěny byl stabilizován montáží kotvených ocelových sítí. V místech, kde byl svah zářezu tvořen silně zvětralou horninou, byla základní ochranná síť doplněna protierozní georohoží. Určené nestabilní skalní bloky byly přikotveny předpínacími kotvami. Dále byly vybudovány záchytné ploty a v patě svahu byla vystavěna gabionová zeď.