Optimalizace trati Plzeň - Stříbro, SO 48-33-01 Pňovany - Vranov u Stříbra, Stabilizace svahu v km 37,280 - 376,380

Optimalizace trati Plzeň - Stříbro, SO 48-33-01 Pňovany - Vranov u Stříbra, Stabilizace svahu v km 37,280 - 376,380
  • 07/2008 - 08/2008
  • Pňovany - Vranov u Stříbra, Plzeňský kraj
  • Pňovany - Vranov u Stříbra, Plzeňský kraj

Stabilizace svahu systémem vysokopevnostní sítě Tecco, zemních kotev a protierozní rohože K Mat.