PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KRKONOŠSKÁ LACONEX

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KRKONOŠSKÁ LACONEX
  • 09/2023 - 10/2023
  • PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KRKONOŠSKÁ LACONEX - SO 01 OPĚRNÁ ZEĎ č. 2
  • PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KRKONOŠSKÁ LACONEX - SO 01 OPĚRNÁ ZEĎ č. 2

Stabilizace skalního svahu spočívala v očištění svahů od zvětralin a zajištění v ploše kotvenou vysokopevnostní ocelovou sítí podloženou protierozním geosyntetikem.