Sanace skalní stěny v Hrošce

Sanace skalní stěny v Hrošce
  • 07/2018 - 11/2018
  • Bílý Újezd – část obce Hroška, Královéhradecký kraj
  • Bílý Újezd – část obce Hroška, Královéhradecký kraj
Sanace skalního svahu zahrnovala vykácení náletových dřevin a odstranění vegetace v ploše skalní stěny a do vzdálenosti cca 2 – 3 m od horní hrany skalní stěny, odtěžení travního drnu, humózního krytu a části zemin nad horní hranou skalní stěny, odtěžení zvětraliny při patě skalní stěny, odbourání nestabilních skalních prvků a segmentů, lokálně také bloky horniny a převisy, lokální odbourání skalních výchozů při patě stěny za účelem zajištění průchodu, vybudování nové opěrné a kotvené zídky, provedení montáže ochranné kotvené ocelové dvouzákrutové sítě a ošetření očištěného a stabilizovaného skalního povrchu hydrofobním nástřikem.