Stříkaný beton

Stříkaný beton aplikujeme tzv. suchým procesem.

Při provádění  stříkaných betonů touto metodou je suchá betonová směs dopravována pomocí stlačeného vzduchu hadicemi až ke stříkací trysce, kde se mísí s potřebným množstvím záměsové vody.  

Oblasti využití stříkaných betonů jsou poměrně široké. Mají uplatnění například při zpevňování stavebních jam, zajišťování svahů a hornin při stavbách tunelů, zesilování nosných konstrukcí nebo sanaci mostů, propustků a opěrných zdí.