Ostatní specializované stavební činnosti

Provádíme celou řadu dalších specializovaných stavebních činností, především v oblasti prací ve výšce a nad volnou hloubkou.

Jedná se především o:

  • odstraňování vegetace a vzrostlých stromů ve složitě přístupných podmínkách
  • antikorozní ochrana ocelových konstrukcí
  • montáž bezpečnostních záchytných sítí HUCK
  • nádrže a svahy z geobuněk