SPOLANA a.s., sanace skladu SA D 266a na Z - KL po povodni - II. etapa

SPOLANA a.s., sanace skladu SA D 266a na Z - KL po povodni - II. etapa
  • 10/2013 - 11/2013
  • Neratovice, Středočeský kraj
  • Neratovice, Středočeský kraj

Mechanické očištění uvolněné vrstvy betonu v celé ploše jednotlivých prvků konstrukce. Následně byl povrch celoplošně otryskán. Obnažená výztuž byla ošetřena antikorozním nátěrem. U prvků, které měly silně zkorodovanou výztuž, bylo provedeno zesílení výztuže. Poté byl aplikován adhezní můstek a vrstva stříkaného betonu. Provedení ochranného nátěru a antikarbonační ochrany betonového povrchu.