VD Labská - SO08 - oprava levobřežní stěny

VD Labská - SO08 - oprava levobřežní stěny
  • 06/2019 - 09/2019
  • VD Labská, Špindlerův Mlýn, Královehradecký kraj
  • VD Labská, Špindlerův Mlýn, Královehradecký kraj
Dočasné zajištění skalního výchozu kotvenou ocelovou sítí. Kotvení kamenné stěny ocelovými kotvami. Nízkotlaká cementová injektáž kamenné stěny.