D8 - Provizorní zajištění odvodňovacích žlabů

D8 - Provizorní zajištění odvodňovacích žlabů
  • 05/2023 - 09/2023
  • D8 - Provizorní zajištění odvodňovacích žlabů
  • D8 - Provizorní zajištění odvodňovacích žlabů

Pro provizorní zajištění havarijního stavu římsových žlabů na předmětných mostech byla navržena kombinace několika opatření. Především se jednalo o odstranění nesoudržného betonu z konstrukce žlabů a následné dočištění podhledu žlabů. Na vybraných úsecích byly potom instalovány záchytné sítě z vysokopevnostního polypropylenu.